FÖRENINGSHUSET

Välkommen till HSB Brf Arvid

Rosengårds historia
Rosengård har en lång och skiftande historia. Lämningar visar att området varit bebott sedan forntiden – cirka 4000 f.kr. Från 1000-talet och framåt är platsen känd som Västra Skrävlinge. Namnet Rosengård nämns första gången i en köpehandling från 1811 då tullfiskal Svedin Karström köper den största gården i Västra Skrävlinge – Rosengård

Peter Kockum köpte Rosengård på offentlig auktion 1848 för 49 916 riksdaler

Hilda och Ida Kockum ärvde Rosengård 1906

Rosengård blir modern stadsdel 1960 – 1975

1970 var HSBs del av Rosengård med 1 830 lägenheter färdigbyggd. Totalt byggdes 7 000 lägenheter och 1970 bodde cirka 25 000 personer i stadsdelen. Systrarna Kockum har gett namn åt HSBs bostadsrättsföreningar Hilda och Ida på von Lingens väg. Rättaren Arvid Danielsson har gett namn åt HSBs bostadsrättsförening Arvid på Thomsons väg.